Pazartesi, Kasım 21

Proje araştırma, sunum teknikleri

İlköğretimin ikinci seviyesinde yoğunluk kazanan proje ödevlerinin altyapısı düzgün araştırma becerisine dayanır. İlköğretimin dördüncü sınıfından itibaren araştırma gerektiren ödevler verilmeye başlanıyor. Altıncı sınıfta öğrenciden kaynakları bulup, bilgileri belli bir bağlam içerisinde derleyip, bir 'outline' oluşturarak proje hazırlamak ve bunu etkin bir şekilde sunabiliyor olması bekleniyor.

Bir araştırma projesi verildiğinde, en önemli kaynak hocanın öğrencilere verdiği yönergedir. Bu yönerge projenin içeriğini, biçimini, tarihini ve ne şekilde değerlendirileceğini açık bir şekilde belirtmelidir.

Projeler bağımsız olarak yürütülen kişisel ya da grup çalışmalarıdır. Belirli aralıklarda hoca ile görüşülüp varılan nokta hakkında geribildirim alınmalıdır. Bu tür çalışmalar öncelikle konunun belirlenmesi- kişisel çalışma alanının netleştirilmesi ile başlar. Başlangıçta genel bir fikir vardır; bu fikrin denenmesi, test edilmesi ve bunun sonucunda fikrin geçerliliği hakkında olumlu ya da olumsuz, daha nesnel verilere varılması söz konusudur. Bu verilerin yeni görüşler ve doğal olarak yeni araştırma alanları önerebilmesi de beklenir.

Alanın belirlenmesi genel bilgi ve öznel bir kanıya dayalı olarak başlar ve buradan hareketle kaynak taraması gerektirir. Kaynaklar toplanarak dersin öğretmeni ile görüşme yapılır. Bir taslak ve çalışma planı hazırlanır ve ana düşünceyi ve soruyu devamlı ufukta tutarak kaynak incelemeleri, okumalar yapılır. Okumalar sırasında not almak ve kaynak/referans göstermek çok önemlidir.

Referans gösterme son derece önemli bir konudur. Bir araştırmacının/yazarın özgün eserinden alıntı yapmanın son derece net kuralları vardır. Bunlar yerine getirilmezse ciddi akademik suç olarak kabul edilir ve öğretmenin bu hatayı dikkatli değerlendirmesi ve uyarısını yapması beklenir.

Tamamlanan projenin sunumu da ayrı hazırlık gerektirir. Kendisine verilen süre içerisinde öğrencinin konsuna hakim bir şekilde, temel noktaları aydınlatarak etkin bir sunum yapması ve öğretmen ve öğrencilerin sorularını cevaplandırabilmesi gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder